Liesbeth Dingemans
Portfolio

100 plus

Voor het fotoproject 100plus heb ik inmiddels zo’n 35 deelnemers aan dit onderzoek van het Alzheimer Instituut van het VUmc thuis bezocht, zowel mannen als vrouwen vanuit het hele land. Doel van de foto’s was te laten zien wat deze 100-jarigen allemaal nog doen en kunnen in het dagelijks leven. Hoe leven zij hun leven, nu zij ouder zijn. Om zo anderen te laten zien dat ouderen niet zijn afgeschreven, maar actief deelnemen aan de maatschappij en dat dus ook voorzieningen voor hen getroffen moeten blijven worden.
Ik heb met alle deelnemers ongeveer 1,5 uur doorgebracht, het was een genoeglijke tijd samen met hen. Soms waren kinderen ook aanwezig, maar vaak was ik alleen met de 100-jarige. Na een korte kennismaking, ging ik daarna op zoek, al pratende over hun leven, naar een beeld, op een toepasselijke locatie en ‘actie’ die duidelijk maakt hoe zij hun leven invullen. Dit is altijd in samenspraak met de geportretteerde, en soms in scene gezet, maar altijd was het ‘een actie’ die zij normaal gesproken ook uitvoerden. Dit was het actieportret op locatie, daarnaast maakte ik een close-up, waarbij een relatie gemaakt werd met de actie.
Met de tuinierende heer ben ik de tuin in gegaan voor zijn actieportret, maar ook in zijn close-up portret komt de snoeischaar terug. De meneer met de kat heeft de kat eten gegeven en bij de close-up loopt de kat door het beeld. De dame met het vogeltje voert de meeuwen op het nabijgelegen strand en de dame die al breiend met haar dochters de dag doorneemt heeft later het breiwerk om haar hals, etc.
Ook heb ik over alle deelnemers een korte toelichting geschreven voor een bijschrift bij de foto’s. Daarin is de informatie die de geportretteerden mij hadden gegeven tijdens het bezoek opgenomen. Leuke anekdotes geeft levendig beeld. Zo krijgt de kijker door de foto’s en het bijschrift makkelijk een inzicht in het leven van deze 100-jarigen.
Alle deelnemers hebben het als leuk en gezellig ervaren, waren erg blij om te vertellen over hun leven, sommigen vroegen zelfs of ik nog een keer langs kon komen. En de meeste van hen waren ook op de 100-plus-dag aanwezig bij de onthulling van hun foto’s. Met de familieleden hebben zij genoten van de foto’s.

vorige
Vrouwen Beta
volgende
Landschap